ยินดีต้อนรับ!

ยินดีต้อนรับ ดิฉันชื่อ ดร. ดวงตา บาร์ซได้จากประเทศไทยเพื่อการศึกษามาประเทศเยอรมนีเมื่อสิ้นปี 1980 หลังจากจบระดับปริญญาเอกแล้ว ได้ดำรงชีวิตในกับครอบครัว และได้ทำงานทั้งในบริษัท และหน่วยงานของเยอรมันกว่า 10 ปี ในด้านมาตรฐานคุณภาพ มีประกาศนียบัตร QM และ Auditor จากสถาบัน DGQ, Frankfurtประเทศเยอรมนี

เมื่อปี 2000 เริ่มประกอบกิจการแปล และเป็นล่ามอิสระ โดยมีเนื่องจากมีความต้องการจึงได้ปฏิบัติหน้าที่ล่ามและแปลมาก่อน มีประสบการณ์ในการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพโดยเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจอ่านต่อ

ดวงตา บาร์ซ